سید عقیل مرتضوی |
آبگیری سد گلمندره منوط به تامین اعتبار ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی:

آبگیری سد گلمندره منوط به تامین اعتبار

بجنورد- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی آبگیری سد گلمندره طی امسال را منوط به تامین اعتبار لازم دانست و گفت: پیمانکار سد گلمندره40 میلیارد مطالبه دارد.

سرریز کردن سد چری در خراسان شمالی ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
سید عقیل مرتضوی:

سرریز کردن سد چری در خراسان شمالی

مخزن سد چری در شهرستان فاروج استان خراسان شمالی پس از بارندگی های سه روز گذشته پر شد و دوشنبه‌شب سرریز کرد.