سید قریش موسوی |
۲۰۰ مدرسه در استان قزوین بدون نماز خانه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین :

۲۰۰ مدرسه در استان قزوین بدون نماز خانه

قزوین - رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین گفت: ۲۰۰ مدرسه در استان نماز خانه ندارد که باید با کمک خیرین برای ساخت آن اقدام کرد.