سید مالک حسینی |
ایجاد پنج گرمخانه مطابق استاندارد جهانی در تهران ۱۲ دی ۱۳۹۸
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران :

ایجاد پنج گرمخانه مطابق استاندارد جهانی در تهران

تهران - سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ایجاد پنج گرمخانه جنرال مطابق استاندارد جهانی در پایتخت خبر داد.