سید محمود میرابوالقاسمی |
ورزش کارگری استان ‌یزد با استفاده از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسعه یابد ۲۱ دی ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی استان یزد:

ورزش کارگری استان ‌یزد با استفاده از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسعه یابد

یزد- رئیس شورای اسلامی استان بر ضرورت توسعه و رونق ورزش کارگری استان ‌یزد با استفاده از مزایای تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.