سید محمود میر ابوالقاسمی |
لزوم رعایت گسترده نکات بهداشت فردی و جمعی در مقابله با ویروس کرونا ۰۹ فروردین ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی استان یزد

لزوم رعایت گسترده نکات بهداشت فردی و جمعی در مقابله با ویروس کرونا

یزد- رئیس شورای اسلامی استان یزد با حضور در بیمارستان حکیم بهابادی از زحمات و تلاش های شبانه روزی و مداوم پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی و درمانی شهرستان بهاباد در عرصه مبارزه با شیوع ویروس کرونا قدردانی و تجلیل به عمل آورد.