سید میکائیل محمدی |
فوری/ بیانیه نهایی شورای سیاست گذاری اصلاحات خراسان شمالی غیر قابل پذیرش است ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
افشاگری عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خراسان شمالی:

فوری/ بیانیه نهایی شورای سیاست گذاری اصلاحات خراسان شمالی غیر قابل پذیرش است

بجنورد - عضو شوراى عالى سياست گذارى اصلاح طلبان خراسان شمالى گفت: بیانیه صادر شده از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در حمایت از کاندیداهای انتخابات مجلس، بدون رعایت مقررات شورای عالی بوده است.

آغاز فعالیت حزب پیشرو اصلاحات در خراسان شمالی ۰۸ آذر ۱۳۹۸

آغاز فعالیت حزب پیشرو اصلاحات در خراسان شمالی

حزب پيشرو اصلاحات استان خراسان شمالى شروع به فعاليت كرد.