سید پوریا مسلمی |
لزوم شفاف سازی فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ۱۰ دی ۱۳۹۸
از مجلس یازدهم چه می‌خواهیم :

لزوم شفاف سازی فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی

سید پوریا مسلمی: از مجلس یازدهم چه می‌خواهیم؟ لزوم شفاف سازی فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی شفاف سازی اصل گمشده و حلقه مفقوده در مجلس شورای اسلامی است که فقدان آن از همان ابتدای تشکیل مجلس نخست خودنمایی می‌کرد. این حلقه مفقوده طی ۹ دوره گذشته از عمر مجلس در کشورمان پیدا نشد و […]