سید کمال‌الدین میرجعفریان |
اختصاص بیش از ۲۰ میلیارد تومان به پروژه راه آهن بیرجند به یونسی ۰۲ آبان ۱۳۹۸
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی :

اختصاص بیش از ۲۰ میلیارد تومان به پروژه راه آهن بیرجند به یونسی

بیرجند - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی از اختصاص 20 میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار برای پروژه راه‌آهن بیرجند به یونسی در طی دو هفته گذشته خبر داد.