شاخص تخت بیمارستانی |
افزایش تعداد تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی به ۵۰۰۰ تخت ۲۳ آبان ۱۳۹۸
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

افزایش تعداد تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی به ۵۰۰۰ تخت

ارومیه – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش تعداد تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی به پنج هزار تخت طی سال آینده خبر داد.