شادی های مذهبی |
اجرای بیش از یک هزار برنامه در استان فارس ۱۱ آبان ۱۳۹۸
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس:

اجرای بیش از یک هزار برنامه در استان فارس

شیراز - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از اجرای بیش از یک هزار برنامه در استان به مناسبت روز 13 آبان خبر داد.