شانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان یزد |
۱۶ سال تجربه در صندوق پژوهش  و فناوری یزد؛ در سرمایه گذاری و توسعه بازارفناوری کشور پیشرو هستیم ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد:

۱۶ سال تجربه در صندوق پژوهش و فناوری یزد؛ در سرمایه گذاری و توسعه بازارفناوری کشور پیشرو هستیم

یزد- مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد گفت: الزام هر کار اقتصادی در حوزه فناوری وجود نهاد مالی حمایتگر است که صندوق پژوهش و فناوری یزد با خدمت­دهی به 18 استان کشور، این نقش را تا کنون به خوبی ایفا کرده است.