شاهد ریزش برف و کندی تردد در این مسیر بودیم |
برخورد با عاملان ایجاد شایعه ریزش تونل دهبکری ۲۲ دی ۱۳۹۸
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت :

برخورد با عاملان ایجاد شایعه ریزش تونل دهبکری

جیرفت - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت ضمن تکذیب شایعه ریزش تونل «اسفند» در محور مواصلاتی جیرفت – بم به کرمان، گفت: با عاملان ایجاد شایعه ریزش تونل دهبکری برخورد می شود.