شاهچراغ |
سفر وزیر کشور به استان فارس ۰۹ مهر ۱۳۹۸
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این استانداری فارس:

سفر وزیر کشور به استان فارس

شیراز - عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور فردا چهارشنبه ۱۰ مهر ماه به استان فارس سفر و طی این سفر دو روزه از ظرفیت ها و توانمندی های استان بازدید می کند.