شاپور بدیعی اول |
شناسایی هفت مورد مشکوک به کرونا در مشهد ۰۵ اسفند ۱۳۹۸
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد:

شناسایی هفت مورد مشکوک به کرونا در مشهد

مشهد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون هفت مورد مشکوک به کرونا در مشهد شناسایی و حدود 13 الی 14 مورد در سطح استان در بیمارستان‌های مختلف بستری هستند و نمونه‌های آنان گرفته و به تهران ارسال شده و تاکنون گزارشی مبنی بر مثبت بودن نمونه‌ها اعلام نشده است.