شایعات کرونایی |
ویروس کرونا، شایعات و واقعیاتی که باید بدانیم ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
بررسی شایعات کرونایی

ویروس کرونا، شایعات و واقعیاتی که باید بدانیم

با همه‌گیر شدن ویروس کرونا مطالب بسیاری در فضای مجازی درباره این بیماری منتشر شده‌اند، مقاله حاضر واقعیات مرتبط با شیوع، پیشگیری، مقابله و درمان این بیماری را بازگو می‌کند.