شبکه‌های استانی، توسعه پایدار و رونق تولید |
برپایی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

برپایی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز نشست کمیسیون های تخصصی خبر و فضای مجازیِ بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما، در دانشگاه دولتی بجنورد آغاز شد. قرار است در این مرحله آثار برتر از میان ۱۴۶ اثر در حوزه سیما، ۴۵۴ اثر در حوزه صدا، ۲۴۷ اثر در […]

برپایی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

برپایی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز نشست کمیسیون های تخصصی خبر و فضای مجازیِ بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما، در دانشگاه دولتی بجنورد آغاز شد. قرار است در این مرحله آثار برتر از میان ۱۴۶ اثر در حوزه سیما، ۴۵۴ اثر در حوزه صدا، ۲۴۷ اثر در […]

برپایی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

برپایی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز نشست کمیسیون های تخصصی خبر و فضای مجازیِ بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما، در دانشگاه دولتی بجنورد آغاز شد. قرار است در این مرحله آثار برتر از میان ۱۴۶ اثر در حوزه سیما، ۴۵۴ اثر در حوزه صدا، ۲۴۷ اثر در […]