شبکه با تامین کالا‌های استراتژیک |
تامین کالاهای استراتژیک در برق منطقه‌‌ای یزد با رویکرد صرفه‌جویی و اقتصاد مقاومتی ۰۵ آذر ۱۳۹۹

تامین کالاهای استراتژیک در برق منطقه‌‌ای یزد با رویکرد صرفه‌جویی و اقتصاد مقاومتی

یزد-  بررسی جامع برای تهیه لوازم یدکی و کالاهای استراتژیک با رویکرد صرفه‌جویی و اقتصاد مقاومتی در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد انجام شد.