شب های فرهنگی خراسان شمالی |
برگزاری بیش از ۸۰ عنوان برنامه در شب های فرهنگی خراسان شمالی ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری بیش از ۸۰ عنوان برنامه در شب های فرهنگی خراسان شمالی

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایسنا، ابوالحسن حیدری، با اشاره به اینکه از هنرمندان شهرستان های مختلف استان برای اجرای برنامه در شهربازی بجنورد دعوت شده است، اضافه کرد: این شب های فرهنگی در کنار بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان های صدا و سیما در بجنورد برگزار شد و به مدت […]