شدت بارندگی ها |
امسال شدت بارندگی ها در خرم آباد بیش از نرمال خواهد بود ۲۰ آبان ۱۳۹۸
فرماندار خرم‌آباد :

امسال شدت بارندگی ها در خرم آباد بیش از نرمال خواهد بود

خرم‌آباد - فرماندار خرم‌آباد گفت : پیش بینی هواشناسی این است که امسال نیز شدت بارندگی ها در خرم آباد بیش از نرمال خواهد بود.