شرایط اقتصادی موجود و اسناد بالادستی |
اجرای پروژه ها با پیش بینی درآمدها صورت پذیرد ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین :

اجرای پروژه ها با پیش بینی درآمدها صورت پذیرد

قزوین - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: اجرای پروژه ها با در نظر گرفتن پیش بینی درآمدها باید صورت پذیرد و ضروری است شوراها به این موضوع نظارت لازم و کافی داشته باشند و هزینه کردها خارج از ظرفیت بودجه و امکانات مالی شهرداری پذیرفتنی نیست.