شرکت آبفای استان یزد |
اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب سه راه حکیمیان یزد ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب سه راه حکیمیان یزد

یزد- معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفای استان یزد از اصلاح و بازسازی بخشی از خط اصلی فاضلاب در سه راه حکیمیان خبر داد. به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، عباسعلی فریمانی گفت: بخشی از خط فاضلاب اصلی واقع در سه راه حکیمیان به طول ۱۵۰ […]