شرکت آب منطقه‌ای یزد |
شرایط اقلیمی و فرهنگ مردم منطقه ایجاب می کند از بلندمرتبه‌سازی واحدهای مسکونی خودداری شود ۱۹ دی ۱۳۹۹
نایب رییس مجلس شورای سالامی در سفر به یزد؛

شرایط اقلیمی و فرهنگ مردم منطقه ایجاب می کند از بلندمرتبه‌سازی واحدهای مسکونی خودداری شود

یزد- نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگ مردم منطقه در اجرای پروژه ها از بلندمرتبه‌سازی واحدهای مسکونی خودداری شود.