شرکت آب و فاضلاب مجری مرمت حفاری |
برای برون رفت ازمشکلات نیازمند تقویت روابط بین دستگاهی هستیم ۳۰ آذر ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

برای برون رفت ازمشکلات نیازمند تقویت روابط بین دستگاهی هستیم

بجنورد - شهردار بجنورد گفت: برای برون رفت از مشکلات نیازمند تقویت روابط بین دستگاهی هستیم.