شرکت برق |
توانایی یک مدیر در جلب رضایت شهروندان است ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

توانایی یک مدیر در جلب رضایت شهروندان است

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تاکید کرد : مدیران مدیریت های 13 گانه برق سراسر استان مشکلات مردم را واکاوری و با شهروندان موالفت کنند.