شرکت توزیع نیروی برق یزد |
طرح جایگزینی انرژی برق به جای گاز در بخش از بافت تاریخی یزد مطرح شد ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

طرح جایگزینی انرژی برق به جای گاز در بخش از بافت تاریخی یزد مطرح شد

یزد-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: پیش بینی های طرح جایگزینی انرژی برق به جای گاز برای تأمین بار گرمایشی متقاضیان بخشی از بافت تاریخی انجام شده که نیازمند تصویب ، تخصیص بودجه و تعریف تعرفه جدید برای ساکنان این مناطق خواهد بود.