شرکت فرش ایران |
راه اندازی سوله بزرگ فرش در شیروان ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان شیروان:

راه اندازی سوله بزرگ فرش در شیروان

شیروان – فرماندار شیروان از راه اندازی سوله بزرگ فرش در این شهرستان خبر داد. امین رضا مرآتی فرماندار شهرستان شیروان امروز در گفتگو با خبرنگار انتهاج با بیان اینکه شیروان از بافنده های زیادی برخوردار است، اظهار کرد: با توجه به اینکه صادرات فرش در کشور دچار مشکل شده اما با شرکت فرش ایران، […]