شرکت مدیریت تولید برق یزد |
افزایش ۱۲ درصدی تولید برق نیروگاه یزد در آبان ماه سالجاری ۰۵ آذر ۱۳۹۹
در سال جهش تولید؛

افزایش ۱۲ درصدی تولید برق نیروگاه یزد در آبان ماه سالجاری

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد گفت: با همت و تلاش کارکنان نیروگاه یزد به میزان 353 هزار و 360 مگاوات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 12 درصد افزایش تولید را نشان می دهد.