شرکت پتروفرهنگ |
راه اندازی خط تولید اوره آمونیاک ۲ در فاز دوم پتروشیمی خراسان ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

راه اندازی خط تولید اوره آمونیاک ۲ در فاز دوم پتروشیمی خراسان

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از عصر اترک، حسین شفیعی، مدیر عامل پتروشیمی خراسان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۴۱٫۷۱ درصد سهام، شرکت پتروفرهنگ با ۱۹ درصد سهام، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۳٫۲۴ درصد سهام، شرکت سرمایه […]