شرکت گاز استان یزد |
تکذیب شایعه انفجار در لوله گاز شهر بافق ۲۸ آذر ۱۳۹۹

تکذیب شایعه انفجار در لوله گاز شهر بافق

یزد- موضوع انفجار لوله گاز و یا تاسیسات زیرزمینی این شرکت صحت نداشته و صرفا عملیات تخلیه هوا و تزریق گاز بوده است.