شرکت ۱۳ هزار معلم استان قم تا پایان سال جاری در این طرح |
شرکت حدود سه هزار تن از فرهنگیان قم در طرح یاریگران زندگی ۲۹ دی ۱۳۹۸
معاون برنامه‌ریزی، آموزش نیروی انسانی و پژوهش اداره آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ قم :

شرکت حدود سه هزار تن از فرهنگیان قم در طرح یاریگران زندگی

قم - معاون برنامه‌ریزی، آموزش نیروی انسانی و پژوهش اداره آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ قم از آموزش سه هزار نفر از فرهنگیان در قالب طرح یاریگران زندگی خبر داد.