ششمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ |
چرخاندن ورق استیضاح توسط وکلای مدافع به سمت بایدن ۰۸ بهمن ۱۳۹۸
در ششمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ:

چرخاندن ورق استیضاح توسط وکلای مدافع به سمت بایدن

نیویورک - ششمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ در حالی به پایان رسید که وکلای مدافع وی کوشیدند با نقض قانونی بودن این استیضاح، پای جو بایدن و پسرش را هم به این محکمه باز کنند.