شعب بانک تجارت استان یزد |
برگزاری نشست هماهنگی تامین منابع مالی طرح‌های انتقال برق استان یزد ۰۱ دی ۱۳۹۹

برگزاری نشست هماهنگی تامین منابع مالی طرح‌های انتقال برق استان یزد

یزد- نشست مشترک هماهنگی تامین منابع مالی پروژه‌های طرح انتقال استان یزد با حضور مدیران عامل بانک تجارت استان یزد و شرکت برق منطقه‌‌ای یزد برگزار شد.