شفافیت ویژگی اصلی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ در تبریز |
طولانی شدن پروسه صدور پروانه تقصیر شهرداری نیست ۱۱ آذر ۱۳۹۸
شهردار تبریز :

طولانی شدن پروسه صدور پروانه تقصیر شهرداری نیست

تبریز - شهردار تبریز از صدور پروانه ساخت و ساز در ظرف یک هفته برای متقاضیان خبر داد و گفت: طولانی شدن پروسه صدور پروانه تقصیر شهرداری نیست.