شناسایی ویروس کرونا در چین |
دانشمندان چینی دو نوع ویروس کرونا کشف کردند ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

دانشمندان چینی دو نوع ویروس کرونا کشف کردند

پکن - گروهی از دانشمندان چینی می گویند که موفق به کشف دو نوع ویروس جدید کرونا شده اند که یکی از آنها در مقایسه با دیگری قابلیت سرایت بیشتری دارد.