شناسایی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کرمان |
شناسایی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کرمان ۲۱ آذر ۱۳۹۸
استاندار کرمان :

شناسایی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کرمان

کرمان - استاندار کرمان از شناسایی 100 هزار فرصت شغلی در این استان خبر داد و گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای باید بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص تعدادی از فرصت‌های شغلی شناسایی شده تحت مهارت آموزی قرار دهد.