شناسنامه |
شناسنامه دام عامل جلوگیری از قاچاق است ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

شناسنامه دام عامل جلوگیری از قاچاق است

بجنود، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی شناسنامه دار شدن دام ها را عامل جلوگیری از قاچاق دام دانست.

صدور بیش از یک میلیون فقره کارت هوشمند ملی در استان کرمانشاه ۰۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه:

صدور بیش از یک میلیون فقره کارت هوشمند ملی در استان کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از صدور یک میلیون و 200 هزار فقره کارت هوشمند ملی در استان خبر داد.