شهرداری بجنورد |
رونمایی از اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی در دهه فجر ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
دومین گام هوشمند سازی شهری بجنورد:

رونمایی از اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی در دهه فجر

بجنورد -شهردار بجنورد گفت: تلاش ها برای هوشمند سازی شهر ی بجنورد ادامه دارد.

تصرف ملک تجاری شهرداری بجنورد توسط یک داروخانه شبانه روزی ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
علیرضا باغچقی، عضو شورای اسلامی شهر بجنورد خبر داد

تصرف ملک تجاری شهرداری بجنورد توسط یک داروخانه شبانه روزی

بجنورد - علیرضا باغچقی، عضو شورای اسلامی شهر بجنورد از تصرف یک ملک تجاری شهرداری بجنورد واقع در حاشیه یکی از میادین اصلی شهر توسط یکی از داروخانه ها خبر داد.

اختصاص ۶۰ درصد از بودجه شهرداری بجنورد در سال ۹۹ به مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی ۱۹ آذر ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

اختصاص ۶۰ درصد از بودجه شهرداری بجنورد در سال ۹۹ به مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی

بجنورد - شهردار بجنورد از اختصاص 60 درصد از بودجه شهرداری بجنورد در سال 99 به مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی خبر داد.