شهرداری سنندج |
سه طبقه منزل مسکونی غیر مجاز در دگایران سنندج تخریب شد ۱۱ مهر ۱۳۹۸
مدیر شهرداری منطقه سه سنندج:

سه طبقه منزل مسکونی غیر مجاز در دگایران سنندج تخریب شد

سنندج - مدیر شهرداری منطقه سه سنندج گفت: در راستای جلو گیری از ساخت و ساز غیر مجاز با حکم مراجع قضایی سه طبقه منزل مسکونی که در کاربری غیر (باغ) در حال احداث بود، تخریب شد.