شهرداری های استان البرز |
مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید با حضور مالکان شفاف بیان شود ۰۲ آبان ۱۳۹۸
استاندار البرز :

مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید با حضور مالکان شفاف بیان شود

کرج - استاندار البرز گفت : جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید پشت درهای بسته برگزار شود و مصوبات باید با حضور مالکان به صورت شفاف بیان شود.