شهردار اردکان |
واگذاری کفالت درختان به اردکانی‌ها با طرح «یادکاشت» ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

واگذاری کفالت درختان به اردکانی‌ها با طرح «یادکاشت»

یزد- اردکانی‌ها با اجرای طرحی به نام «یادکاشت» به مناسبت هفته منابع طبیعی برای ماندگاری درخت و زندگی اقدام می‌کنند. به گزارش انتهاج، مصطفی پوردهقان شهردار اردکان کاشت درخت را یکی از بهترین کارهای خیر و اثر گذار عنوان کرد و افزود: شهر بدون درخت، شهری بدون روح است که با کاشتن و پرورش دادن […]