شهردار شهر بجنورد |
رونمایی از اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی در دهه فجر ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
دومین گام هوشمند سازی شهری بجنورد:

رونمایی از اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی در دهه فجر

بجنورد -شهردار بجنورد گفت: تلاش ها برای هوشمند سازی شهر ی بجنورد ادامه دارد.