شهردار کرج |
افزودن ۱۰ دستگاه خودرو به ناوگان آتش نشانی کرج ۲۱ آبان ۱۳۹۸
شهردار کرج :

افزودن ۱۰ دستگاه خودرو به ناوگان آتش نشانی کرج

کرج - شهردار کرج از اضافه شدن 10 دستگاه خودروی جدید به ناوگان خودروهای قبلی آتش نشانی خبر داد.