شهردار کرمان |
راه اندازی فرهنگسرای کودک در کرمان ۲۵ آبان ۱۳۹۸
شهردار کرمان :

راه اندازی فرهنگسرای کودک در کرمان

کرمان - شهردار کرمان از راه اندازی فرهنگسرای کودک در شهر کرمان خبر داد.