شهرستان دشتستان |
تسریع اجرای طرح برق رسانی به بخش آب و کشاورزی شهرستان دشتستان ۰۴ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل برق استان بوشهر:

تسریع اجرای طرح برق رسانی به بخش آب و کشاورزی شهرستان دشتستان

بوشهر - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از تسریع در اجرای طرح برق‌رسانی به بخش آب و کشاورزی شهرستان دشتستان خبر داد.

اعزام بیش از ۸ هزار نفر دانش آموز در بوشهر ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر:

اعزام بیش از ۸ هزار نفر دانش آموز در بوشهر

بوشهر - مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از اعزام بیش از 8 هزار دانش آموز از 18 آبان ماه جاری خبر داد.