شهرستان ملایر |
بهره برداری از ۱۲ کیلومتر راه روستایی در استان همدان ۱۲ آبان ۱۳۹۸
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی همدان :

بهره برداری از ۱۲ کیلومتر راه روستایی در استان همدان

همدان - معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان همدان از بهره برداری ۱۲ کیلومتر راه آسفالته روستایی طی سال جاری خبر داد.