شهرود امیرانتخابی |
اقامت ۳۶ میلیون مسافر در استان گیلان ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان :

اقامت ۳۶ میلیون مسافر در استان گیلان

رشت - مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از اقامت 36 میلیون مسافر در استان خبر داد و گفت : در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۲.۵ درصدی هستیم.

رشد ۳۰ درصدی ساماندهی اموال گیلان ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان :

رشد ۳۰ درصدی ساماندهی اموال گیلان

رشت - مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان از رشد 30 درصدی ساماندهی اموال گیلان نسبت به سال گذشته خبر داد.