شهرک فرهنگیان |
ثبت نام ۱۷۴۷ متقاضی در خراسان شمالی در طرح اقدام ملی مسکن ۲۲ آبان ۱۳۹۸

ثبت نام ۱۷۴۷ متقاضی در خراسان شمالی در طرح اقدام ملی مسکن

بجنورد - تا پیش از ساعت 7 بامداد امروز ، هزار و 747 نفر متقاضی در خراسان شمالی در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند.