شهر بجنورد بیشترین تاثیر را از پدیده تولید گرد و غبار متحمل شده است |
مطالعات اکتشافی آلبلاغ اسفراین هر چه سریعتر انجام شود ۲۸ دی ۱۳۹۸
مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست خراسان شمالی :

مطالعات اکتشافی آلبلاغ اسفراین هر چه سریعتر انجام شود

بجنورد - مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: مطالعات اکتشافی آلبلاغ اسفراین هر چه سریعتر انجام شود.