شهر حسینیه |
وقوع ۳ زمین لرزه طی دو ساعت در اهواز ۱۰ آبان ۱۳۹۸
استان خوزستان :

وقوع ۳ زمین لرزه طی دو ساعت در اهواز

اهواز ـ سه زمین لرزه پیش از ظهر امروز شهر حسینیه در استان خوزستان را لرزاند.