شهر دوستدار کودک |
ایجاد پارک مهارتی کودکان در دستور کار شهرداری یزد ۲۶ آبان ۱۳۹۹
برای دستیابی به لقب شهر دوستدار کودک؛

ایجاد پارک مهارتی کودکان در دستور کار شهرداری یزد

یزد- شهردار یزد: در شورای اجرایی شهر دوستدار کودک ایجاد پارک مهارتی در دستور کار است همچنین واحد حقوق کودک را هم اداره شهر دوستدار کودک راه اندازی خواهیم کرد که در دست بررسی برای مصوب شدن است.